ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ДЕРЕВИНИ –
РУХ ДО ЕВПРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ


Звіт про приймання продукції через електронний облік
за 2021 рік
У ДП "Радехівське ЛМГ" запроваджений 100% електронний облік деревини.

.
       Під час цитування інформації, посилання на сайт radekhivforest.org.ua - обов'язкове

Інформація про діяльність лісництв
за 1 півріччя 2017 року
ДП «Радехівське лісомисливське господарство»

Вид діяльності О\В С
о
к
а
л
ь
с
ь
к
е
Б
е
н
д
ю
з
ь
к
е
В
и
т
к
і
в
с
ь
к
е
Р
а
д
е
х
і
в
с
ь
к
е
Л
о
п
а
т
и
н
с
ь
к
е
Б
а
б
и
ч
і
в
с
ь
к
е
Н
и
в
и
ц
ь
к
е
Разом
1 Садіння лісових культур га 10 17 38 7 36 10 52 170
2 Лісовід
новлення шляхом природнього поновлення
га 1 0 1 0 5 22 3 32
3 Заходи поліпшення якісного складу лісів га./
кбм.
79/
3027
67/
2191
81/
2459
89/
1736
194/
4344
137/
1542
171/
4318
818/
19617
в тому числі:
Освітлення га./
кбм.
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
Прочищення га./
кбм.
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
Проріджу
вання
га./
кбм.
0/
0
- 4/
65
9/
182
21/
472
4/
54
10/
162
48/
935
Прохідна рубка га./
кбм.
- - - - 5/
160
- 5/
175
10/
335
Вибіркова санітарна рубка га./
кбм.
10/
207
19/
151
3/
34
12/
135
31/
278
3/
39
23/
296
100/
1139
Суцільна санітарна рубка га./
кбм.
- - - - - - 2/
421
2/
421
Лісовід
новна рубка
га./
кбм.
- 1/
190
- - - - - 1/
190
4 Рубки головного користу
вання
кбм. 272 771 3211 43 2460 2908 3011 12676
5 Обсяги незаконних рубок кбм. 1,8 1,8 0,6 0,4 0,4 1,1 0,2 6
Сума збитків грн. 5716 6265 2061 1031 899 2783 599 19355