Основні показники діяльності за 1 півріччя 2022 року
ДП «Радехівське лісомисливське господарство»

Назва показника О\В
1 Загальна площа держлісфонду тис.га. 60,30
2 Заготівля деревини, всього кбм. 44059
в тому числі від рубок головного користування: кбм. 33197
3 Обсяг реалізації продукції тис.грн. 98809
в тому числі
внутрішній ринок тис.грн. 79423,4
на експорт тис.грн. 19385,6
4 Перероблено деревини на власних виробничих потужностях кбм. 9749
5 Випуск продукції переробки тис.грн. 26936
6 Чисельність штатних працівників чол. 405
7 Середньомісячна заробітна плата грн. 20508
8 Сплачено податків до зведеного бюджету тис.грн. 30051
в тому числі до місцевого бюджету тис.грн. 8366
9 Сплачено Єдиного соціального внеску тис.грн. 7341


      Діяльність ДП «Радехівське лісомисливське господарство»

  Лісовий фонд ДП “Радехівське ЛМГ” становить 60,3 тис. га.
  Вік рубань встановлений, виходячи з діючих нормативів. Для ряду порід і чагарників вік рубки прийнятий відповідно з «Основними положеннями організації і розвитку лісового господарства Львівської області». У своїй практичній діяльності підприємство керується основними положеннями організації і ведення лісового господарства, викладених в проекті лісовпорядкування.

 Лісові розсадники. У ДП “Радехівське ЛМГ” вирощування садивного матеріалу здійснюється шляхом вирощування сіянців з насіння зібраного переважно з насіннєвих плантацій і лісонасіннєвих ділянок.
   Садивний матеріал, вирощений в лісових шкілках, використовують для озеленення населених пунктів, частково для доповнення лісових культур, а також реалізуються іншим організаціям.
   Для вирощування високоякісного посадкового матеріалу з цінними спадковими властивостями, у Радехiвському лiсомисливському господарствi створена постійна лісонасіннєва база.

 Лісові культури. В умовах підприємства лісовідновлення проводиться переважно шляхом садіння лісових культур. Лісові культури створюються посадкою сіянців. Насіння збираємо в основному з постійних лісонасіннєвих плантацій i ділянок.
   Термін переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі становить в середньому 6-7 років.

 Охорона насаджень від пожеж. Територія підприємства характеризується досить високим класом пожежної безпеки, що зумовлено великою питомою вагою на вкритих лісовою рослинністю землях хвойних насаджень, а також масовим відвідуванням лісу місцевим населенням. Територія підприємства за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів.
  Велика увага приділяється роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді пожежної безпеки в лісі.

 Ведення мисливського господарства. Важливим завданням при веденнi мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення сприятливих умов для їх існування в мисливських угіддях.
  Середній бонітет угідь козулі – 2,8; кабана – 3,0; зайця – 2,4. Чисельність козулі – 64 шт.; кабана – 12 шт.; зайця – 204 шт.
  На площі 7409 га створено приписне мисливське господарство. Тут проводиться повний комплекс робіт, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливської фауни, а саме : козулі європейської, свині дикої, зайця-русака, куниці лісової, сірої куріпки та пернатої і водоплаваючої птиці.

  Рубки формування та оздоровлення лісів. Метод проведення рубок догляду за лісом, застосовується на підприємстві – комбінований на селекційній основі, при якому відбираються однозначно гірші дерева, що відстають в рості і дерева типу “вовк”, з врахуванням господарських і біологічних ознак.

  Рубки головного користування в ДП “Радехівське ЛМГ” проводяться згідно «Правил проведення рубок головного користування в лісах України». Підприємство має затверджений обсяг рубок головного користування, який ґрунтується на розрахунковій лісосіці, яка становить 44,08 тис.м3, щорічно.
  Вихід ділової деревини близький до проектного. Рубки головного користування на 100% проводяться в місцях запроектованих лісовпорядкуванням. Запроектовані лісовпорядкуванням способи рубок і їх елементи виконуються. Плани поставок круглих сортиментів, які доводились підприємству відповідають породній і товарній структурі експлуатаційного фонду. Діюча розрахункова лісосіка і встановлений відпуск деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

 Переробка деревини. На підприємстві організована переробка деревини, 80% якої експортується. Потужності підприємства дозволяють переробляти до 20 тисяч кубометрів деревини в рік. Цехи лісозаводу підприємства оснащені сучасним лісопильним обладнанням, що дозволяє раціонально використовувати кожний кубометр деревини.
  Основні види продукції: пиломатеріали обрізні експортні, шпала та заготовки пилені для європіддонів.
       Під час цитування інформації, посилання на сайт radekhivforest.org.ua - обов'язкове