Розробляється програма будівництва лісових автомобільних доріг на 2022-2026 роки
  
Державним агентством лісових ресурсів України спільно з державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» розробляється проект Концепції Державної цільової економічної програми будівництва лісових автомобільних доріг на 2022-2026 роки.
Планується оновлення відповідної нормативно-правової бази відновлення та розширення дорожньої мережі в лісовому фонді. Виконання завдань і заходів програми, зокрема будівництва нових лісових доріг, передбачається здійснити за рахунок коштів Державного бюджету з можливістю залучення місцевих бюджетів.
Бюджетні кошти на будівництво нових лісових доріг за останніх 50 років вперше були виділені підприємствам Львівського ОУЛМГ в 2007 році, і це стало могутнім поштовхом розвитку лісотранспортної мережі. Було відновлено планування схем транспортного освоєння лісових масивів, проектування і будівництво лісових доріг на принципово нових засадах, які враховують потреби сталого розвитку лісового господарства, особливості туристичного і рекреаційного потенціалу, а також впроваджено досвід будівництва лісових автомобільних доріг європейських країн, де практикують гірські лісозаготівлі.
З 2012 р бюджетне фінансування припинилось, тому будівництво і відновлення доріг проводилось за рахунок власних коштів підприємств.
З врахуванням набутого досвіду, за останніх 14 років впродовж 2007-2020 рр. виконано значні обсяги робіт з формування лісотранспортної мережі кардинально іншими методами ніж, ті які використовувались під час будівництва доріг до 90-их років. За цей період часу було збудовано, відновлено та введено в експлуатацію 810 км лісових доріг. , в тому числі за рахунок коштів державного бюджету 104,4 км на суму 35,1 млн. грн., та за власні кошти державних підприємств лісового господарства 705 км, на суму 74,3 млн. грн.
Впродовж 2022-2026 років, при виділенні підприємствам Львівського ОУЛМГ коштів Державного бюджету, планується збудувати 205 км нових лісових автомобільних доріг.

01.12.2020р
НАЗАД

Львівське ОУЛМГ
.
       Під час цитування інформації, посилання на сайт ДП Радехівське ЛМГ - обов'язкове