Основні показники діяльності за 9 місяців 2017 року ДП «Радехівське лісомисливське господарство».

  

  Згідно сучасних світових підходів, оцінка економічної діяльності повинна враховувати інтереси суспільства, користувачів лісу та виробників продукції, тобто сектор переробки деревини.   
Це означає, що управління лісами повинно бути спрямоване на одержання максимального чистого доходу для суспільства, що включає виробництво максимально можливих і стабільних обсягів лісопродукції в рамках невиснажливого користування лісами, забезпечення виконання ними екологічних та соціальних функцій і досягнення максимально можливих прибутків деревопереробним сектором.   
В структурі ВВП України лісове господарство займає незначну частку, яка коливається на рівні 0,4-0,5%. Проте даний показник не відображає повної економічної, соціальної та екологічної ролі лісового господарства і повинен бути удосконалений для відображення економічного значення так званих невагомих або екологічних функцій лісу.   
  

Основні показники діяльності за 9 місяців 2017 року
ДП «Радехівське лісомисливське господарство»

Назва показника О\В
1 Загальна площа держлісфонду тис.га. 35,02
2 Заготівля деревини, всього кбм. 42046
в тому числі від рубок головного користування: кбм. 34574
3 Обсяг реалізації продукції тис.грн. 38010
в тому числі
внутрішній ринок тис.грн. 21647
на експорт тис.грн. 16363
4 Перероблено деревини на власних виробничих потужностях кбм. 11803
5 Випуск продукції переробки тис.грн. 16294
6 Чисельність штатних працівників чол. 266
7 Середньомісячна заробітна плата грн. 7885
8 Сплачено податків до зведеного бюджету тис.грн. 8595
в тому числі до місцевого бюджету тис.грн. 3690
10 Сплачено Єдиного соціального внеску тис.грн. 4040
11 Додатково:
        Баланс (Звіт про фінансовий стан);
        Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

скачати
24.10.2017р
НАЗАД


Прес-служба
ДП "Радехівське ЛМГ"
.
       Під час цитування інформації, посилання на сайт ДП Радехівське ЛМГ - обов'язкове