Інформація про лісогосподарську діяльність за 9 місяців 2016 року.

  

На протязі 9 місяців 2016 року підприємство "Радехівське лісомисливське господарство" забезпечило виконання запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та лісовідновних заходів.   
У своїй практичній діяльності підприємство керується основними положеннями організації і ведення лісового господарства, викладених в проекті лісовпорядкування.   
  

Інформація про діяльність лісництв
за 9 місяців 2016 року
ДП «Радехівське лісомисливське господарство»

Вид діяльності О\В С
о
к
а
л
ь
с
ь
к
е
Б
е
н
д
ю
з
ь
к
е
В
и
т
к
і
в
с
ь
к
е
Р
а
д
е
х
і
в
с
ь
к
е
Л
о
п
а
т
и
н
с
ь
к
е
Б
а
б
и
ч
і
в
с
ь
к
е
Н
и
в
и
ц
ь
к
е
Разом
1 Садіння лісових культур га 14 13 26 7 39 20 41 160
2 Лісовід
новлення шляхом природнього поновлення
га 2 1 3 0 14 13 2 35
3 Заходи поліпшення якісного складу лісів га./
кбм.
54/
2168
98/
1299
62/
1435
65/
1759
169/
3524
69/
956
132/
2829
649/
13970
в тому числі:
Освітлення га./
кбм.
24/
200
19/
210
15/
103
22/
200
20/
248
26/
274
31/
253
157/
1488
Прочищення га./
кбм.
6/
58
7/
135
11/
130
8/
90
25/
407
8/
157
22/
277
87/
1254
Проріджу
вання
га./
кбм.
4/
92
- 8/
164
- 38/
716
3/
37
15/
346
68/
1355
Прохідна рубка га./
кбм.
- - - - 22/
483
- 8/
247
30/
730
Вибіркова санітарна рубка га./
кбм.
7/
94
31/
340
22/
207
30/
415
18/
255
31/
271
46/
566
185/
2149
Суцільна санітарна рубка га./
кбм.
1/
107
1/
130
3/
388
2/
318
3/
489
1/
97
6/
930
17/
2459
Лісовід
новна рубка
га./
кбм.
7/
1407
2/
367
- 4/
655
5/
773
- -/
-
18/
3202
4 Рубки головного користу
вання
кбм. 715 1398 7578 156 6511 7758 9649 33765
5 Обсяги незаконних рубок кбм. 0,25 - 17,9 4,27 1,03 6,66 - 30,11
Сума збитків грн. 617,10 - 104295,36 15834,71 2588,54 39199,6 - 162535,31
17.10.2016р
НАЗАД
Відділ лісового господарства
ДП "Радехівське ЛМГ"
.
       Під час цитування інформації, посилання на сайт ДП Радехівське ЛМГ - обов'язкове